ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนวิ่ง 600 เมตร รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,08:15  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนวิ่ง ผลัดผสม รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
ชื่ออาจารย์ : นายวินัย ยิ่งยง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2562,08:15  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นครูผู้ฝึกสอนและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา “ดีเด่น” ระดับชาติ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2559 กิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สำนักสงฆ์วัด
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:30  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่น การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:30  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และได้รับการคัดเลือกรับ “รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน” ระดับทอง มีระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 30 – 39 ปีการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:29  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:29  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:29  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ผู้เป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:28  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2558 รางวัลครูดีในดวงใจ
ชื่ออาจารย์ : นายจตุพล บุญปล้อง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,15:09  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีพัทลุง ปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณา เพชรกาศ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2562,10:47  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..