ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best practice seminar at C.s pattani.
ชื่ออาจารย์ : Akoh Blaise
ตำแหน่ง : English teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:27  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English camp trips to satun 2019 with satree yala school/ summer camp.
ชื่ออาจารย์ : Akoh Blaise
ตำแหน่ง : English teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:27  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Thai cultural seminar Burapha university.
ชื่ออาจารย์ : Akoh Blaise
ตำแหน่ง : English teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:26  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Train students for Impromptu speech competition /judge.
ชื่ออาจารย์ : Akoh Blaise
ตำแหน่ง : English teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:26  อ่าน 214 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : English camps and trips ( All schools)
ชื่ออาจารย์ : Mukete Christopher Owamba
ตำแหน่ง : English Language Teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:22  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Practice students to present one word per day in front of the flag every morning.
ชื่ออาจารย์ : Mukete Christopher Owamba
ตำแหน่ง : English Language Teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:22  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Train students for English competition(Impromptus and Public speaking)
ชื่ออาจารย์ : Mukete Christopher Owamba
ตำแหน่ง : English Language Teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:22  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Train students for Technician English and Innovation.
ชื่ออาจารย์ : Mukete Christopher Owamba
ตำแหน่ง : English Language Teacher.
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2564,09:22  อ่าน 230 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นางถมยา อัณฑยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล (ระดับมัธยมศึกษา)
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,14:02  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นางถมยา อัณฑยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล (ระดับมัธยมศึกษา)
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2564,14:02  อ่าน 254 ครั้ง
รายละเอียด..