ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุถดิเรกคุณาภรณ์ (จภ.)
ชื่ออาจารย์ : นางนวรัตน์ คงฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2563,10:10  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : -
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑาภัคสิณี จีนชาวนา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ระดับมัธยมศึกษา)
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,15:19  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,14:43  อ่าน 78 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,14:43  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาววัลภา หวังสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,14:43  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ๑๐๐ ปี ครูดีศรีเอกชน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:03  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสุดยอดครูดี โครงการ”ครูดีมีทุกวัน”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:03  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสภา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:03  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ – นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับ “ปฐมวัย”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:03  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมณ คงเจ้าพุก
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:03  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..