แนะแนว

นางวรรณา เพชรกาศ
ครู
หัวหน้าแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวรัชนก พุทธพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง