แนะแนว

นางวรรณา เพชรกาศ
ครู
หัวหน้าแนะแนว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0816093173

นางสาวรัชนก พุทธพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0962680807
อีเมล์ : ratchanok@gmail.com