กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตารางเวลาเรียน
สัปดาห์ที่ ๑๐
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.51 KB
สัปดาห์ที่ 11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   วันจันทร์     จอใหญ่
วันอังคาร คอมพิวเตอร์/ศิลปะ
วันพุธ ศิลปะ/คอมพิวตอร์
วันพฤหัส ค่านิยมของคนไทย
วันศุกร์ แอโรบิก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   วันจันทร์     จอใหญ่
วันอังคาร พับกระดาษ
วันพุธ แอโรบิก
วันพฤหัส ศิลปะ/คอมพิวเตอร์
วันศุกร์ คอมพิวเตอร์/ศิลปะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   วันจันทร์     จอใหญ่
วันอังคาร จักสาน
วันพุธ ต่านิยมของคนไทย
วันพฤหัส แอโรบิก
วันศุกร์ จักสาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   วันจันทร์     แอโรบิก
วันอังคาร ยาดมสมุนไพร
วันพุธ   จอใหญ่
วันพฤหัส ยาดมสมุนไพร
วันศุกร์ ค่านิยมของคนไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   วันจันทร์     ค่านิยมของคนไทย
วันอังคาร แอโรบิก
วันพุธ จอใหญ่
วันพฤหัส ทำกำพรึก
วันศุกร์ ทำกำพรึก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   วันจันทร์     ตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์
วันอังคาร ค่านิยมของคนไทย
วันพุธ จอใหญ่
วันพฤหัส แอโรบิก
วันศุกร์ ตุ๊กตาปุนพลาสเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   วันจันทร์     มัคคุเทศก์
วันอังคาร วีรนาทเธียเตอร์
วันพุธ งานอาชีพ 1
วันพฤหัส ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วันศุกร์ งานอาชีพ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   วันจันทร์     งานอาชีพ 3
วันอังคาร วีรนาทเธียเตอร์
วันพุธ งานอาชีพ 3
วันพฤหัส มัคคุเทศก์
วันศุกร์ แอโรบิก


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.51 KB