ข่าวประชาสัมพันธ์
พบเพื่อน ศิษย์เก่ารุ่น ๑๙-๒๐ (อ่าน 0) 26 ก.พ. 61
งานวิชาการ “Veeranat Open House ๒๐๑๗” (อ่าน 22) 20 ก.พ. 61
ุฟุตบอลพี่น้องมัธยมวีรนาทสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 23) 20 ก.พ. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 20) 15 ก.พ. 61
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง (อ่าน 18) 15 ก.พ. 61
นักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ร่วมกิจกรรมในงาน สารพัดช่างพัทลุงปริทัศน์ 60’ 108 อาชีพ (อ่าน 22) 15 ก.พ. 61
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรรี ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 15) 14 ก.พ. 61
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ณ โรงเรียนสตรี (อ่าน 23) 08 ก.พ. 61
กิจกรรม "ลูกเสือ-เนตรนารี ป.4" (อ่าน 15) 08 ก.พ. 61
กิจกรรมถ่ายภาพ (อ่าน 13) 08 ก.พ. 61
เก็บตกเช้าวันใหม่ (อ่าน 15) 08 ก.พ. 61
ค่ายวีรนาทยิมส์ “เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าเสือเนื่องในวันมวยไทยโลกที่สนามมวย” ณ องค์การบริหารส่วนจั (อ่าน 12) 08 ก.พ. 61
มอบเกียรติบัตร "กิจกรรมการแข่งชันทักษะทางวิชาการ" งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง (อ่าน 12) 08 ก.พ. 61
ดนตรีเปิดหมวกของนักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (อ่าน 13) 05 ก.พ. 61
บรรยากาศ "การสอบ O-net ประจำปี 2561" (อ่าน 16) 05 ก.พ. 61
เดินทางไกล "ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1" (อ่าน 16) 05 ก.พ. 61
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "สานตะกร้า" (อ่าน 14) 05 ก.พ. 61
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 11) 05 ก.พ. 61
ผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียน ม.๓ (อ่าน 8) 05 ก.พ. 61
ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน (อ่าน 18) 01 ก.พ. 61
"สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (อ่าน 45) 31 ม.ค. 61
นักสืบสายน้ำของนักเรียนชั้นมัธยนมศึกษาปีที่ ๒ (อ่าน 24) 31 ม.ค. 61
รุ่นพี่รุ่นปี ๑๕-๑๗ มอบทุนการศึกษาแก่น้องๆ (อ่าน 29) 31 ม.ค. 61
พานักเรียนมวย "ค่ายวีรนาทยิมส์" (อ่าน 17) 31 ม.ค. 61
ตัวแทนครู "เข้าร่วมประชุม "สหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย" (อ่าน 31) 24 ม.ค. 61
บรรยากาศความสุขของน้องๆ อนุบาล (อ่าน 26) 24 ม.ค. 61
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การปฏิบัติตนในการรักษาวินัยจราจร (อ่าน 28) 23 ม.ค. 61
โครงการติวเข้มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.๔ (อ่าน 27) 23 ม.ค. 61
ค่ายวีรนาทยิมส์เข้าร่วมแข่งขันที่ท่าแค (อ่าน 27) 22 ม.ค. 61
การแข่งขันมวยสากล มวยไทยสมัครเล่น (อ่าน 25) 22 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 31) 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 31) 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 26) 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 27) 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 27) 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 15) 15 ม.ค. 61
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างจังหวัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 21) 15 ม.ค. 61
เที่ยววันที่ ๒ ช่วงเช้า ชมวัดพระแก้ว (อ่าน 33) 08 ม.ค. 61
วันแรกของเดินทาง ทัศนศึกษา พัทลุง กรุงเทพ เพชรบูรณ์ เลย นครราชสีมา นนทบุรี สมุทรสงคราม (อ่าน 40) 07 ม.ค. 61
เยี่ยมบ้านนักเรียนไฟไหม้บ้าน (อ่าน 28) 05 ม.ค. 61