ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม NT ACCESS ในการทดสอบ NT ป.๓ (อ่าน 4) 20 พ.ย. 60
ครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 5) 20 พ.ย. 60
ผู้บริหารและตัวแทนครูโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ร่วมวางพวงหรีด งานฌาปนกิจศพคณพ่อของ ด.ญ.สุขฤทัย เส็ม (อ่าน 4) 20 พ.ย. 60
เข้าค่าย "ลูกเสือ-เนตรนารี" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 4) 20 พ.ย. 60
ไปทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ "ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒" (อ่าน 6) 20 พ.ย. 60
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย (อ่าน 4) 16 พ.ย. 60
กิจกรรม ชมรมภาพถ่าย (อ่าน 4) 16 พ.ย. 60
มอบเกียรติ "นักเรียนเรียนดี,มีจิตสาธารณะ" (อ่าน 13) 16 พ.ย. 60
มอบเกียรติบัตร "นักเรียนเรียนดี" "นักเรียนมีจิตสาธารณะ" ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 17) 15 พ.ย. 60
ชมภาพยนตร์สั้นอันได้รับแรงบันดาลใจจาก "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" (อ่าน 10) 14 พ.ย. 60
เยี่ยมคลอด ภรรยา อาจารย์ทวีศักดิ์ พรโสม (อ่าน 4) 14 พ.ย. 60
นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์การค้าโคลีเชี่ยมพัทลุง (อ่าน 3) 14 พ.ย. 60
รองผู้อำนวยการพบปะผู้หญิงเรื่องผมเปียก (อ่าน 3) 14 พ.ย. 60
มอบเกียรติบัตรงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา" ครั้งที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 4) 14 พ.ย. 60
การกำจัดเหาให้กับนักเรียนโดยธรรมชาติ (อ่าน 9) 13 พ.ย. 60
วางพวงหรีดเคารพศพ บิดา ด.ญ.สุภัสสร วรรณมณี (อ่าน 9) 13 พ.ย. 60
กิจกรรม "หน้าเสาธงท่องสูตรคูณแบบ BBL" (อ่าน 5) 13 พ.ย. 60
กิจกรรม "ทอดกฐินสำนักสงฆ์ควนโด(พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) (อ่าน 14) 06 พ.ย. 60
กิจกรรม "วันลอยกระทง" (อ่าน 11) 06 พ.ย. 60
วีรนาทยิมส์ "ชกที่จังหวัดภูเก็ต" (อ่าน 10) 06 พ.ย. 60
บรรยากาศ "ในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐" (อ่าน 8) 06 พ.ย. 60
ประธานนักเรียนและเพื่อนๆ จิตอาสาร่วมทำความสะอาดก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 39) 30 ต.ค. 60
วางพวงมาลา ของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 22) 30 ต.ค. 60
ร่วมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายพระราชกุศลให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ วัดถ้ำสุมโน (อ่าน 16) 30 ต.ค. 60
ร่วมทอดกฐิน (อ่าน 16) 30 ต.ค. 60
เปรียบมวย ที่อำเภอแม่ขรี (อ่าน 30) 30 ต.ค. 60
ทอดกฐินพระราชทานวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง (อ่าน 12) 30 ต.ค. 60
อบรม "เชิงปฏิบัติการสอนตามแนวทาง PISA" (อ่าน 13) 30 ต.ค. 60
อบรมครูและบุคลากรที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ (อ่าน 24) 19 ต.ค. 60
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด "ตรวจและติดตามโรงเรียนเอกชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุน" (อ่าน 18) 19 ต.ค. 60
ครูเข้ารับการอบรม "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา" (อ่าน 18) 19 ต.ค. 60
ตรวจสุขภาพประจำปี (อ่าน 15) 18 ต.ค. 60
เป็นที่พักนักกีฬา "เทศบาลตำบลตะลุบัน" (อ่าน 19) 17 ต.ค. 60
มอบดอกไม้จันทร์ให้กับอำเภอเมืองพัทลุง (อ่าน 11) 17 ต.ค. 60
ประชุม "ประจำเดือน" (อ่าน 12) 17 ต.ค. 60
นายศักดิ์สิทธิ์ อนุวัฒนวงค์ ไปแสดงมโนราห์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (อ่าน 14) 17 ต.ค. 60
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 15) 16 ต.ค. 60
รองผู้อำนวยการพบปะพูดคุยกับนักเรียนมัธยม (อ่าน 22) 16 ต.ค. 60
ครูเข้ารับการอบรม "ปฏิบติการนำแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา" (อ่าน 24) 06 ต.ค. 60
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่อนุบาล (อ่าน 20) 06 ต.ค. 60