ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมจัดทำหลักสูตร (อ่าน 25) 30 พ.ย. 61
ทำความสะอาดทั้งโรงเรียน (อ่าน 18) 30 พ.ย. 61
พระอาจารย์ และผู้ปฏิบัติธรรมจากวัดคงหิตมาพิจารณาพลิกแผ่นดินให้กับโรงเรียนศึกษามูลนิธิ(ระดับมัธยม) (อ่าน 25) 30 พ.ย. 61
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยสารพัดช่างพัท (อ่าน 20) 30 พ.ย. 61
การจัดการเรียนการสอน "เรื่องการตวง" จากยำม่าม่า (อ่าน 17) 30 พ.ย. 61
จับฉลากของขวัญ เพื่อส่งเสริมการทำการบ้านในตอนเย็น (อ่าน 9) 30 พ.ย. 61
ฟุตบอลลีกพัทลุง รุ่น ๑๐-๑๑ ปี (อ่าน 9) 30 พ.ย. 61
"ประกาศศึก วีรนาทยิมส์" (อ่าน 11) 30 พ.ย. 61
กิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจำปี 2561 (อ่าน 42) 22 พ.ย. 61
รับสมัครครูผู้สอน "วิชาภาษาอังกฤษ" (อ่าน 32) 20 พ.ย. 61
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรไปศึกษาดูงาน เข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ (อ่าน 36) 15 พ.ย. 61
เสื้อ "ครบรอบ "๖๐ ปีวีรนาทศึกษามูลนิธิ" (อ่าน 28) 14 พ.ย. 61
เสื้อ "ครบรอบ "๖๐ ปีวีรนาทศึกษามูลนิธิ" (อ่าน 26) 14 พ.ย. 61
เสื้อ "ครบรอบ ๖๐ ปีวีรนาทศึกษามูลนิธิ" (อ่าน 27) 08 พ.ย. 61
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 21) 05 พ.ย. 61
นักเรียนมัธยมเยี่ยมบ้านใหม่ (อ่าน 34) 05 พ.ย. 61
ทอดกฐินพระราชทานวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง (อ่าน 26) 05 พ.ย. 61
ตัวแทนผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมวางหรีดคารวะศพคุณตาของคุณปฏิพัทธ์พงษ์ ตุลยนิษกะ ณ วัดโคกมะม่วง (อ่าน 27) 05 พ.ย. 61
บรรยากาศ "เปิดภาคเรียนที่ 2/2561" (อ่าน 46) 01 พ.ย. 61
ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนแห่งใหม่ "วีรนาท 2" ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 32) 01 พ.ย. 61
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอน/ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 66) 04 ต.ค. 61
กำหนดการสอบ ปิดภาคเรียนที่ ๑ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๑ (อ่าน 54) 02 ต.ค. 61
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ "วันมูลนิธิรำลึก ครั้งที่ 34" โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (อ่าน 80) 28 ก.ย. 61
มอบเกียรติบัตร "การแข่งขันงานศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๖๘" (อ่าน 56) 28 ก.ย. 61
ท่านผู้อำนวยการ ร่วมแสดงมุทิตาจิต กับ คุณเพ็ชร รองรัตน์ ที่ท่านได้ดูแลโรงเรียนเอกชนมาตลอด (อ่าน 43) 28 ก.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน (อ่าน 39) 26 ก.ย. 61
กิจกรรม "วันสารทเดือนสิบ" (อ่าน 37) 26 ก.ย. 61
เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ ด้านการป้องกันยาเสพติดกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา (อ่าน 32) 26 ก.ย. 61
ิกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกหมู่ ของนักเรียนช่วงชัั้นที่ ๒ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ (อ่าน 32) 26 ก.ย. 61
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) (อ่าน 51) 19 ก.ย. 61
เข้ารับการอบรม "งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน" โรงพยาบาลพัทลุง (อ่าน 52) 17 ก.ย. 61
นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 37) 17 ก.ย. 61
อนามัยโรงเรียนให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุ A หรือ ไวรัส RSV (อ่าน 46) 17 ก.ย. 61
เจ้าหน้าที่สารธารณสุขเทศบาลเมืองพัทลุง มาให้บริการฉีดวัคซีน นักเรียน ป.๕ (อ่าน 49) 17 ก.ย. 61
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของระดับชั้น ป.๑ (อ่าน 32) 17 ก.ย. 61
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ "นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา" (อ่าน 32) 13 ก.ย. 61
โรงพยาบาลพัทลุงติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(โรคอ้วน) ครั้งที่ 2 (อ่าน 48) 12 ก.ย. 61
เรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องอนุบาล (อ่าน 67) 12 ก.ย. 61
นักเรียนดูภาพยนต์เรื่อง "ขุนพนธ์ ภาค ๒" (อ่าน 82) 28 ส.ค. 61
การเข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑” (อ่าน 130) 28 ส.ค. 61