ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) (อ่าน 14) 19 ก.ย. 61
เข้ารับการอบรม "งานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน" โรงพยาบาลพัทลุง (อ่าน 12) 17 ก.ย. 61
นักเรียนระดับชั้น ม. ๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 13) 17 ก.ย. 61
อนามัยโรงเรียนให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุ A หรือ ไวรัส RSV (อ่าน 11) 17 ก.ย. 61
เจ้าหน้าที่สารธารณสุขเทศบาลเมืองพัทลุง มาให้บริการฉีดวัคซีน นักเรียน ป.๕ (อ่าน 9) 17 ก.ย. 61
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของระดับชั้น ป.๑ (อ่าน 11) 17 ก.ย. 61
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ "นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา" (อ่าน 8) 13 ก.ย. 61
เรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องอนุบาล (อ่าน 18) 12 ก.ย. 61
โรงพยาบาลพัทลุงติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(โรคอ้วน) ครั้งที่ 2 (อ่าน 11) 12 ก.ย. 61
นักเรียนดูภาพยนต์เรื่อง "ขุนพนธ์ ภาค ๒" (อ่าน 35) 28 ส.ค. 61
การเข้าร่วมการแข่งขันงานวิชาการ “ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑” (อ่าน 72) 28 ส.ค. 61
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวัดสายตา นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๓ (อ่าน 20) 28 ส.ค. 61
การจัดการเรียนการสอน "ของน้องอนุบาล" ประดิษฐ์ดอกไม้รีไซเคิล (อ่าน 26) 28 ส.ค. 61
งาน Sport Day ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 42) 24 ส.ค. 61
มอบรางวัลหน้าเสาธง (อ่าน 39) 17 ส.ค. 61
กำจัดเหาภายในโรงเรียน (อ่าน 26) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (อ่าน 26) 17 ส.ค. 61
การออกกำลังกายยามเช้าของนักเรียนสภาวะโภชนาการเกิน (อ่าน 27) 17 ส.ค. 61
เยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 57) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยมพัทลุง (อ่าน 29) 14 ส.ค. 61
กิจกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีก 2561 (อ่าน 67) 10 ส.ค. 61
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (อ่าน 24) 10 ส.ค. 61
บรรยากาศ "งานการแข่งขันกีฬา กรีฑา จังหวัดพัทลุง" ประจำปี 2561 (อ่าน 35) 10 ส.ค. 61
กิจกรรม "การเรียนการสอนของน้องอนุบาล ผักกาดแปลงกาย" (อ่าน 37) 02 ส.ค. 61
กิจกรมมอาหารและสารอาหาร ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 32) 02 ส.ค. 61
กิจกรรมการเรียนการสอน "เล่านิทานคุณธรรม" ของนักเรียน ม.1 (อ่าน 34) 02 ส.ค. 61
โครงการ "D.A.R.E. (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) (อ่าน 32) 02 ส.ค. 61
เข้าการแข่งขัน “มวย” ในกิจกรรมการแข่งขันงานกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 30) 02 ส.ค. 61
บรรยากาศ "ฟุตบอล" (อ่าน 45) 23 ก.ค. 61
นักเรียนเข้ารับการอบรมส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 68) 23 ก.ค. 61
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน มาบริการเปิด บ/ช ที่นักเรียนอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ระดับ ม.๓ ฟรี (อ่าน 53) 23 ก.ค. 61
เรียนรู้นอกสถานที่ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สวนพฤษศาสตร์พนางตุง ป่าในเมือง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒ (อ่าน 46) 23 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองโครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กอ้วน (อ่าน 51) 23 ก.ค. 61
กิจกรรม "เยี่ยมป่วยช่วยเหลือครู" (อ่าน 31) 23 ก.ค. 61
ตรวจฟันให้กับน้องๆ (อ่าน 26) 23 ก.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพโรงเรียน" (อ่าน 58) 18 ก.ค. 61
ช่วยเหลือนักเรียนจากการได้รับไฟไหม้ (อ่าน 46) 18 ก.ค. 61
นายชัยทัต เดชแสง มอบโดรนเครื่องบินให้กับทางโรงเรียน (อ่าน 46) 18 ก.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดี (อ่าน 38) 18 ก.ค. 61
ผู้ปกครองมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมกีฬาจังหวัด (อ่าน 32) 18 ก.ค. 61