ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีภาคใต้ ประจำปี 2561 (อ่าน 2) 25 มิ.ย. 61
อบรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น "วันต่อต้านยาเสพติด" (อ่าน 3) 25 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (อ่าน 18) 19 มิ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียน/คณะกรรมการ ๔ ฝ่าย (อ่าน 13) 19 มิ.ย. 61
ชมนุมถ่ายภาพเพิ่มเติม (อ่าน 10) 19 มิ.ย. 61
ชวนน้องๆ ทำการบ้านในตอนเย็น (อ่าน 10) 19 มิ.ย. 61
ชวนน้องๆ และเพื่อนๆ "ยิ้มไหว้ - แต่งกายดี" (อ่าน 15) 19 มิ.ย. 61
ประชุมประจำเดือน (อ่าน 5) 19 มิ.ย. 61
ร่วมขบวนงานสมโภชพระพุทธนิรโรฯ งานกาชาดประจำปี 2561 (อ่าน 6) 19 มิ.ย. 61
มาเรียนภาษาจีนกับหนูกัน (อ่าน 7) 19 มิ.ย. 61
เรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน ป.2 (อ่าน 7) 19 มิ.ย. 61
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศให้ความรู้นักเรียนหน้าแถวเกี่ยวกับคำศัพท์ผลไม้เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (อ่าน 6) 19 มิ.ย. 61
กิจกรรมซ้อมกีฬาตอนเช้า นักกรีฑาและนักฟุตบอล โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (อ่าน 7) 19 มิ.ย. 61
เรียนๆ ไปเล่นดีกว่า (อ่าน 7) 19 มิ.ย. 61
มอบเกียรติบัตร "อบรมลูกเสือจราจร" นักเรียนระดับชั้น ม.2 (อ่าน 6) 19 มิ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้น ป.๑ เรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 21) 09 มิ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดินรณรงค์ฟุตบอลโลก (อ่าน 26) 09 มิ.ย. 61
เข้าร่วมการแข่งขัน "กิจกรรมวันภาษาไทย" ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 24) 09 มิ.ย. 61
ส่งนักเรียนร่วมแสดงพิธีเปิดงานวันกิจกรรม "สหกรณ์นักเรียน" ประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 24) 07 มิ.ย. 61
เข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน (อ่าน 25) 07 มิ.ย. 61
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี (อ่าน 18) 07 มิ.ย. 61
เด็กหญิงวิชชุกร สมภักดี เป็นตัวแทนครูเพื่อนนักเรียนเยี่ยมป่วย (อ่าน 17) 07 มิ.ย. 61
กิจกรรมหน้าเสาธง ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (อ่าน 34) 05 มิ.ย. 61
บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง ระดับอนุบาล 1 -ป.3 (อ่าน 20) 05 มิ.ย. 61
ประธานสภานักเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 29) 05 มิ.ย. 61
พัทลุงมินิ-อาล์ฟมาราธอน และฟันรัน จ.พัทลุง ครั้งที่ ๑๓ (อ่าน 18) 05 มิ.ย. 61
การหาเสียงและสาธิตการเลือกสภานักเรียนประจำปี 2561 (อ่าน 34) 31 พ.ค. 61
เรามาเรียนภาษาจีนกัน (อ่าน 31) 30 พ.ค. 61
การเลือกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 36) 30 พ.ค. 61
เข่าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับประเทศ (อ่าน 26) 30 พ.ค. 61
รวมภาพการจัดกิจกรรม "วันวิสาขบูชา" (อ่าน 30) 30 พ.ค. 61
โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์ (อ่าน 25) 30 พ.ค. 61
พวกเรามาเรียน "ภาษาจีน" กันคะ (อ่าน 27) 25 พ.ค. 61
การจัดการเรียนการสอน "ว่ายน้ำ" (อ่าน 27) 25 พ.ค. 61
อบรมลูกเสือจราจร (อ่าน 25) 25 พ.ค. 61
รับสมัครพนักงานขับรถ ๑ ตำแหน่ง (อ่าน 29) 23 พ.ค. 61
นักเรียน ม.๑ ชมนิทรรศการแลศิลป์ ถิ่นเมืองลุง (Look at art Phatthalung) (อ่าน 40) 21 พ.ค. 61
ร่วมบำเพ็ญงานกุศลศพผู้ปกครอง "เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปล้องไหม" (อ่าน 30) 21 พ.ค. 61
กิจกรรมสร้างสรรค์ "เรียนรุ้ตัวเลข" ของเด็กปฐมวัย (อ่าน 36) 21 พ.ค. 61
บรรยากาศ "เพิ่มเติมวันเปิดภาคเรียน" (อ่าน 28) 21 พ.ค. 61