ผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2015
ปรับปรุง 10/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 736682
Page Views 924638
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
2 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
5 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
7 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
8 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
9 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
10 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
11 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
12 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
13 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
21 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
27 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
28 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
34 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
39 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
40 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
45 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
46 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
50 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
53 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
62 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
64 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
65 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
66 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
67 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
68 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
69 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
70 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
73 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
77 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
78 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
80 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
84 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
85 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
89 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
94 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
95 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
96 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
97 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
98 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
100 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
106 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
109 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
110 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
117 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
123 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
125 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
129 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
132 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
133 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
134 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
135 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
148 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
149 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
150 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
151 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
152 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
164 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
165 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
168 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ป่าพะยอม
170 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
171 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
183 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
184 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
188 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
189 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
190 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
191 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
192 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
193 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
194 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
195 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
205 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
218 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
223 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
224 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
273 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
277 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
278 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436