ผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2015
ปรับปรุง 25/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 769296
Page Views 970038
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
2 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
3 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
4 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
5 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
6 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
7 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
8 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
11 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
12 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
14 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
21 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
22 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
29 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
35 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
39 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
41 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
43 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
47 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
48 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
52 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
54 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
58 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
60 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
61 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
66 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
67 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
68 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
69 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
73 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
78 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
80 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
82 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
84 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
89 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
90 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
97 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
98 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
99 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
101 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
105 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
106 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
113 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
118 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
122 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
125 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
129 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
131 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
133 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
134 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
148 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
149 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
150 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
151 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
157 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
160 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
163 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ป่าพะยอม
168 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
169 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
170 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
183 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
186 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
188 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
191 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
192 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
193 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
194 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
201 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
203 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
208 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
213 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
222 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
223 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
273 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
277 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436