ผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2015
ปรับปรุง 05/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1834376
Page Views 2162788
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
2 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
3 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
5 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
6 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
7 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
8 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
9 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
10 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
11 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
12 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
14 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
18 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
21 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
25 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
26 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
31 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
32 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
35 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
38 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
44 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
49 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
50 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
52 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
54 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
58 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
64 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
72 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
73 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
77 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
79 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
81 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
95 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
97 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
99 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
103 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
108 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
122 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
123 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
124 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
126 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
133 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
134 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
135 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
142 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
155 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
157 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
180 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
181 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
182 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
185 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
190 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
191 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
192 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
195 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
205 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
209 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
211 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
213 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
216 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
269 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
270 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
271 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
272 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 063-0163858
273 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
274 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -