ผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2015
ปรับปรุง 13/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 1936575
Page Views 2285583
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
2 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
3 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
4 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
6 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
7 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
8 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
9 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
12 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
13 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
14 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
15 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
21 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
35 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
38 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
44 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
49 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
52 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
58 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
61 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
62 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
64 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
69 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
72 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
73 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
75 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
81 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
84 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
97 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
99 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
101 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
103 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
105 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
107 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
109 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
116 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
121 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
123 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
129 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
130 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
133 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
134 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
135 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
136 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
142 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
144 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
154 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
159 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
160 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ บ้านพร้าว ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
165 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
166 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
167 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
168 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
180 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
181 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
182 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
184 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
189 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
190 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
191 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
192 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
193 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
194 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
195 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
196 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
199 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
202 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
205 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
210 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
213 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
215 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
216 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
219 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
221 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
269 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713,074617356
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
272 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 063-0163858
273 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
274 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -