ผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2015
ปรับปรุง 17/04/2021
สถิติผู้เข้าชม 1015103
Page Views 1263309
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
2 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
3 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
4 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
5 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
7 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
9 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
10 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
11 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
12 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
13 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
14 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
15 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
20 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
23 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
26 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
29 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
30 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
34 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
35 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
39 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
42 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
43 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
44 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
48 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
52 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
53 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
54 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
55 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
56 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
58 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
60 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
61 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
63 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
64 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
69 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
72 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
74 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
76 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
77 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
78 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
79 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
82 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
85 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
91 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
95 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
96 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
97 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
98 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
99 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
107 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
109 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
110 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
112 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
114 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
119 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
122 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
123 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
132 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
133 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
134 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
135 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
139 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
143 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
148 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
149 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
150 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
151 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
154 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
160 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
162 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน บ้านพร้าว ป่าพะยอม 074-693638
166 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
167 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
169 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
181 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
183 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
184 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
188 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
189 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
190 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
191 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
192 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
193 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
194 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
195 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
196 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
201 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
206 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
211 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
212 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
213 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
219 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
220 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
222 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
270 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
271 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
272 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
273 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
274 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436
275 โรงเรียนวัดควนถบ พญาขัน เมืองพัทลุง -