ผู้บริหาร

นายสิทธิชาติ บุญปล้อง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2015
ปรับปรุง 08/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 896509
Page Views 1123218
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
2 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
3 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
5 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
7 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
9 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
10 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
11 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
12 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
14 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
15 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
18 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
19 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
23 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
26 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
27 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
28 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
31 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
35 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
37 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
40 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
41 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
43 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
46 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
48 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
49 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
50 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
51 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
53 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
54 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
56 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
57 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
59 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
61 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
64 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
65 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
66 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
67 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
68 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
69 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
70 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
71 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
74 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
78 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
80 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
81 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
83 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
84 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
86 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
87 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
94 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
95 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสัก บางแก้ว
96 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
97 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
99 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
109 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
111 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
112 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
114 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
115 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
116 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
118 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
122 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
123 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
124 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
125 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
126 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
127 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
133 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
134 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
137 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
139 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
143 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
144 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
145 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
146 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
149 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
150 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
151 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
154 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
155 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
162 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
166 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
167 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
168 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
169 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
170 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
182 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
183 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
187 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
188 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
191 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
192 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
193 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
194 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
196 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
203 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
208 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
213 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
218 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
219 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
222 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
223 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
272 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
273 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
274 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
275 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
276 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436