ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน (RT)
มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป / นักเรียนมีคะแนน เต็ม 100 คะแนน และคะแนนพัฒนาจากปีการศึกษา 2561             		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						            
           <link rel=
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,14:43   อ่าน 78 ครั้ง