ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563
ท่านผู้อำนวยการสิทธิชาติ บุญปล้องและคณะครูร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติคุณให้กับนักเรียนทีมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563
-ระดับประถมศึกษาทีมชายล้วน
-ระดับมัธยมศึกษาทีมชายล้วน
-ประเภททีมโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
และเกียรติบัตรคุณครูผู้ฝึกซ้อม
คุณครูทิพย์อาภา เพชรตีบ
คุณครูศศิกาญจน์ จันทร์ดำ
คุณครูถมยา อัณฑยานนท์
คุณครูสุนันทา สงคราม
คุณครูสุชาดา คงวุ่น
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,15:59   อ่าน 102 ครั้ง