ข่าวประชาสัมพันธ์
สนับสนุนอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อมกีฬามวย
ขอขอบคุณ
1. นายศุภทัต สุพรรณชนะบุรี
2. นายมนูญ ชนะชัย
3. นายธนากรณ์ ทะประสิทธิ์จิต
4. นายปรเมศวร์ เทศนุ้ย
5. นายพิชานนท์ เทพภักดี
6. นายสมเกียรติ หนูบูรณ์
7. นายณัฐพงษ์ ดำยศ
8. นายชัยยง ปทุมวัน
ได้ร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อม ประเภทกีฬามวยให้แก่ค่ายมวย วีรนาทยิมส์ ทางโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						            
           <link rel=
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,15:52   อ่าน 94 ครั้ง