ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพนักเรียน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองพัทลุง มาให้บริการตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับอนุบาล 1-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในนามผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ            		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						            
           <link rel=
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2563,15:56   อ่าน 63 ครั้ง