ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทันตกรรมโรงพยาบาลพัทลุง ที่มาให้ความรู้และตรวจทันตกรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ โดยการเคี้ยวเม็ดสี เพื่อตรวจ
ประสิทธิภาพการแปรงฟันของนักเรียน และได้จัดทำเอกสารส่งต่อไปยังผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,16:53   อ่าน 192 ครั้ง