ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ
๑. ทีมหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษา  (ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๗ ทีม) ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้      
                   1. นางสาวสโรชา  ช่วยบำรุง
                   2. นางสาวอุไร  ศิริธร
                   3. นางสาวธิดารัตน์  จำปาโต
                   4. นางสาวสุชานาฎ  มาศสุวรรณ
                   5. นางสาวปาณิศา  ดวงมณี
                   6. เด็กหญิงพัณณิตา  บัวทอง
๒. ทีมหญิงล้วนระดับประถมศึกษา ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณ (ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๗ ทีม)
๓. ทีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษา ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้รับโล่เกียรติคุณ (ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ๕๗ ทีม)
          ๔. ทีมชายล้วนระดับประถมศึกษา ได้เข้าร่วม (ทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 57 ทีม)
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 161 ครั้ง