ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยสารพัดช่างพัท

คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงที่มาบริการตัดผมให้กับนักเรียนชาย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยสารพัดช่างในโอกาสมาบริการตัดผมให้กับนักเรียนชายขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:02   อ่าน 97 ครั้ง