ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ( GSB Digital School Bank ) ระหว่างโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ กับ ธนาคารออมสิน ณ.ห้องประชุมอักษรชู
ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลของโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ วัตถุประสงค์ของทางโรงเรียนในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักในการออมทรัพย์ ฝึกประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล ผ่านการจำลองสังคมไร้เงินสด สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในภายภาคหน้า ขอขอบคุณนางเพ็ญประภา สุขสงวน ผู้อำนวยการออมสินเขตพัทลุง และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้กิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,00:00   อ่าน 288 ครั้ง