ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม "เช็คอินคนดี"
วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565
นายจตุพล บุญปล้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ กิจกรรม ”เช็คอินคนดี” ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยการกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธิดารัตน์  ปุรินทราภิบาล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
คุณครูผู้ฝึกซ้อมนางสาวโศญดา  ตุลยนิษก์ 
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,09:46   อ่าน 103 ครั้ง