ข่าวประชาสัมพันธ์
TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
ผลการแข่งขัน TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
- การแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กชายภฤศ พรหมยก
2. เด็กหญิงปฐมาวศรี กลิ่นทอง
- การแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นายกาญบัณฑิต พรหมสกุล
2. นายณัฐชัย หนูบูรณ์
- การแข่งขัน Kumkom ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เด็กหญิงนิลเนตร คำพะแย
2. เด็กหญิงปีร์วรา เอียดเฉลิม
- การแข่งขัน Kumkom ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. นางสาวหทัยภัทร ชุมอินทร์
2. นางสาวสิริวิมล เสนาชู
#ฝึกซ้อมโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,12:35   อ่าน 38 ครั้ง