ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การวิเคราะห์ฟุตบอล"
กิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "การวิเคราะห์ฟุตบอล"
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,10:39   อ่าน 85 ครั้ง