ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ ประจำเดือนกันยายน 2565
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ระดับประถมศึกษา)
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ
ประจำเดือนกันยายน 2565
- การแข่งขันทักษะ “การคัดลายมือ (ภาษาจีน)” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- การแข่งขันทักษะ “คณิตคิดเร็ว” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,09:08   อ่าน 97 ครั้ง