ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
นักเรียนและคุณครูโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดพัทลุงประจำปี 2564 ในกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดคูหาสวรรค์ วัดพระอารามหลวง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,14:37   อ่าน 343 ครั้ง