ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,11:43   อ่าน 45 ครั้ง