ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรียนคุณธรรมกับพระอาจารย์กิตติพงศ์ ติกฺขปญฺโญ (หลวงพี่กีตาร์)
ณ อุโบสถ วัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
ในชั่วโมงคุณธรรม             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,11:33   อ่าน 20 ครั้ง