ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลพัทลุง
- คุณนุชนารถ กาญจนาถาวร
- คุณรัชนีกร รอดเพ็ง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,12:46   อ่าน 35 ครั้ง