ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับมัธยมศึกษา)
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับมัธยมศึกษา)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ระดับมัธยมศึกษา)
ในนามผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านค่ะ            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,14:39   อ่าน 208 ครั้ง