ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)
ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา)
เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ (ระดับประถมศึกษา)
ในนามผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านค่ะ            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,13:15   อ่าน 151 ครั้ง