ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร
ร.ต.อ.สันต์ชัย ศิริชุม รองสว.จร.สภ. เมืองพัทลุงและเจ้าหน้าที่งานจราจรเมืองพัทลุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ในกิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร ให้นักเรียนได้รู้กฎจราจร ให้ตระหนักถึงความสำคัญถึงความปลอดภัยบนท้องถนน และฝึกการทำหน้าที่ลูกเสือจราจรบริการการข้ามถนน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2563,10:20   อ่าน 88 ครั้ง