ภาพกิจกรรม
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดในการทำโครงงาน”
พัฒนาครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวคิดในการทำโครงงาน”
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
(ระดับมัธยม)
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,13:27   อ่าน 47 ครั้ง