รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
81 ถ.คูหาสวรรค์   ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 93000
เบอร์โทรศัพท์ 074610713,074617356
Email : veeranat_vss@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :