รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายวีระฉัตร เกียรติสุข (วี)
ปีที่จบ : 2526   รุ่น :
อีเมล์ : werachat.su@gmail.com,werachat.su@hotmail.com,werachat.ka@mea.or.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย
ตำแหน่ง : นักบริหาร 8 ฝ่ายบริหารโครงการ กองโครงการสายอากาศเป็นสายใต้ดิน 2
ที่อยู่ที่ทำงาน

: การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่1192 ถนนพระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 พ.ค. 2562,14:03 น.   หมายเลขไอพี : 103.49.149.11


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล