ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) (อ่าน 239) 26 ธ.ค. 65
ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) (อ่าน 288) 21 ธ.ค. 65
นักเรียนกระทำความดี (อ่าน 299) 28 พ.ย. 65
มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ (อ่าน 345) 28 พ.ย. 65
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 433) 23 พ.ย. 65
มอบประกาศนียบัตรแกนักเรียนในกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (อ่าน 194) 23 พ.ย. 65
นักเรียนกระทำความดี (อ่าน 205) 21 พ.ย. 65
ค่ายมวยไทยอาชีพ ประเภท ค่ายมวยขนาดเล็กระดับ 5 ดาว (อ่าน 274) 17 ต.ค. 65
กิจกรรม "เช็คอินคนดี" (อ่าน 256) 04 ต.ค. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการงานมูลนิธิรำลึก ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 254) 04 ต.ค. 65
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (อ่าน 320) 13 ก.ย. 65
TRANG VTEA Crossword A-Math Kumkom Challenge 2022 ระดับประเทศ ชิงโล่เกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (อ่าน 321) 08 ก.ย. 65
การคัดเลือกโครงการค่าย สานฝันสู่เมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (psu surat seeded camp 4) (อ่าน 244) 08 ก.ย. 65
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 852) 27 ธ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2018) 23 ธ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหาร (อ่าน 868) 01 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2089) 22 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2035) 13 พ.ค. 64
ปฏิทินการการมอบตัว ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1200) 05 พ.ค. 64
กิจกรรม “ งานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรม เปิดบ้าน อ.ร.ว. ครั้งที่ 6 “ (อ่าน 732) 17 มี.ค. 64
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการสอบ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รอบที่1 (อ่าน 496) 17 มี.ค. 64
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รุ่นที่ 3 (อ่าน 451) 17 มี.ค. 64
รับมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (อ่าน 510) 17 มี.ค. 64
โครงการ​ประกวด​บรรยาย​ธรรม​ ประจำปี พ. ศ. 2564 (อ่าน 461) 17 มี.ค. 64
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบเหตุบ้านโดนไฟไหม้ (อ่าน 377) 17 มี.ค. 64
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและคำกล่าวอาราธนาในพระพุทธศาสนาพิธี ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 370) 17 มี.ค. 64
ช่างภาพรุ่นเยาว์ , ภาพวาดทัศนศึกษา (อ่าน 369) 17 มี.ค. 64
มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน (อ่าน 423) 10 มี.ค. 64
การแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ระดับมัธยมศึกษา) (อ่าน 385) 10 มี.ค. 64
ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ (ระดับประถมศึกษา) (อ่าน 385) 10 มี.ค. 64
ผลการประเมินความสามารถของผู้เรียน (RT) (อ่าน 460) 15 ก.พ. 64
การอบรมเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ (อ่าน 414) 05 ก.พ. 64
โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน (อ่าน 393) 05 ก.พ. 64
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 615) 22 ม.ค. 64
สนับสนุนอุปกรณ์ในการใช้ฝึกซ้อมกีฬามวย (อ่าน 535) 22 ม.ค. 64
มอบรางวัลให้กับนักกีฬาคนเก่ง (อ่าน 467) 22 ม.ค. 64
การแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 449) 22 ม.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 412) 21 ม.ค. 64
เครื่องหมายจราจร (อ่าน 459) 18 ม.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านการเข้าใช้ห้องสมุด (อ่าน 428) 14 ม.ค. 64
ตรวจทันตกรรมและเคลือบฟลูออไรด์ (อ่าน 457) 14 ม.ค. 64
ตรวจทันตกรรมและเคลือบฟลูออไรด์ (อ่าน 501) 08 ม.ค. 64
กิจกรรมห้องทำการบ้าน (อ่าน 428) 08 ม.ค. 64
เหลียวหลังแลน้อง (อ่าน 485) 06 ม.ค. 64
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย และสาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 553) 16 พ.ย. 63
ตรวจสุขภาพนักเรียน (อ่าน 547) 10 พ.ย. 63
บริการตัดผมฟรี (อ่าน 643) 10 พ.ย. 63
ประกาศตารางเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1217) 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1190) 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 808) 25 มิ.ย. 63