การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ประเภทความสามารถพิเศษ" ประจำปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 327.87 KB
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป" ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ "นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.13 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ "นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.4 KB
ประกาศ "กำหนดการสอบนักเรียนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษ" นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.97 KB
ใบสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
สามารถปริ้นใบสมัคร แล้วเขียนใบสมัครพร้อมกับแนบหลักฐานการรับสมัครมายื่นที่โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2561 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.88 KB
ใบสมัครนักเรียนเข้าใหม่ สำหรับนักเรียน ม.1 ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
สามารถปริ้นใบสมัคร แล้วเขียนใบสมัครพร้อมกับแนบหลักฐานการรับสมัครมายื่นที่โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.34 KB
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ สำหรับนักเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปี 2561
สามารถปริ้นใบสมัคร แล้วเขียนใบสมัครพร้อมกับแนบหลักฐานการรับสมัครมายื่นที่โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ ได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มีนาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.32 KB
ประกาศ "การรับสมัครนักเรียนใหม่" ปีการศึกษา 2561
ประกาศ "รับสมัครนักเรียนใหม่ ประเภทความสามารถพิเศษ" ปีการศึกษา 2561